Versterking pr-communicatie Burgum

Tytsjerksteradiel is een gemeente met veel potentieel op het gebied van recreatie en toerisme. Dit biedt kansen voor investeringen, werkgelegenheid en de leefbaarheid van het gebied. Stichting Burgum Magazine speelt hierin een cruciale rol met het jaarlijkse magazine ‘Burgum heeft Meer’, dat ondernemers en toeristische attracties in de regio presenteert. Sinds juli 2022 is ook de website Burgum.nl gelanceerd om het dorp online zichtbaar te maken. Het doel is om toeristen en bezoekers naar het centrum van Burgum te trekken en zo het merk Burgum te versterken.

Gelegen in een toeristisch aantrekkelijk gebied, kan Burgum inspelen op het groeiende binnenlandse toerisme. Het project ‘Versterking pr-communicatie Burgum’ beoogt met nieuwe PR- en communicatieactiviteiten de marketing van Burgum en de regio te versterken. De subsidieaanvraag richt zich op het bevorderen van meer bezoekers, hogere bestedingen en langere verblijven in de regio. Dit helpt leegstand en krimp te voorkomen en versterkt het imago en de naamsbekendheid van Burgum en De Noardelike Fryske Wâlden.

Het project omvat diverse activiteiten, zoals het uitbrengen van redactionele artikelen in het magazine over de leefomgeving, natuur, evenementen en ondernemersinitiatieven. Online promotie speelt ook een belangrijke rol, in combinatie met verbeterde vindbaarheid van toeristische informatie en verblijfsopties. Door samenwerking met lokale ondernemers en het organiseren van netwerkbijeenkomsten wordt een groter draagvlak gecreëerd.

Het regionale effect van dit project is aanzienlijk. Meer toeristen betekent hogere bestedingen, wat leidt tot een beter ondernemersklimaat en meer werkgelegenheid. Jongeren krijgen meer redenen om in de regio te blijven wonen en werken. Bewoners worden trots op hun dorp en omgeving. Kortom, dit project draagt bij aan een levendige en welvarende regio, waar iedereen de vruchten van plukt.

Het project Versterking pr-communicatie Burgum heeft een subsidie vanuit de versnellingsagenda van €25.000,- ontvangen.