Wendbaar Vakmanschap in Noordoost-Fryslân

Diverse ontwikkelingen, zoals de coronacrisis, laten zien dat bedrijven snel in moeten kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden. Met het project Wendbaar vakmanschap 1e fase werken verschillende bedrijven uit de regio, Bowinn, het Friesland College en het Aeres college (voorheen Nordwin College) samen aan het versterken van hun leercultuur. Met een bijdrage van ruim 200.000 euro draagt de Versnellingsagenda hieraan bij.

Naast veranderende marktomstandigheden vragen technologische ontwikkelingen en automatisering om aanpassingsvermogen en flexibiliteit van werknemers. Een oplossing voor dit probleem is dat bedrijven lerende organisaties worden, waardoor werkende vakmensen wendbaar vakmanschap kunnen ontwikkelen: leren tijdens het werk. Werknemers die in staat zijn om mee te bewegen met de veranderingen in hun vak, organisatie en maatschappij, zijn wendbaar en weerbaar en behouden een goede positie op de arbeidsmarkt.

Met dit project wordt binnen verschillende bedrijven een pilot uitgevoerd om hun te ontwikkelen tot lerende organisaties en het wendbaar vakmanschap te versterken. Vanuit de kennis en ervaringen vanuit deze pilots worden een achttal masterclasses georganiseerd. Deze masterclasses zijn vrij toegankelijk voor alle bedrijven en organisaties uit de regio die interesse hebben in wendbaar vakmanschap en die zich hier verder in willen verdiepen. Met de masterclasses wordt gewerkt aan kennisdeling tussen bedrijven en het onderwijs. Naast kennisdeling wordt met deze masterclasses beoogd om meer bedrijven en organisaties te inspireren en stimuleren om met wendbaar vakmanschap aan de slag te gaan.

Daarnaast wordt er een leiderschapsprogramma Leidinggeven aan wendbaar vakmanschap uitgevoerd om leidinggevenden van bedrijven uit de regio verder te bekwamen in het ontwikkelen van het wendbaar vakmanschap van hun medewerkers. Voor het versterken van het wendbaar vakmanschap in Noordoost Fryslân is het van belang dat bedrijven en onderwijs samen invulling geven aan manieren om het leren in de organisaties te versterken. Het project is erop gericht het wendbaar vakmanschap van werkenden en leidinggevenden in Noordoost Fryslân te versterken door onderwijs en bedrijfsleven op een nieuwe manier te laten samenwerken.

Meer informatie is te vinden op: www.wvlo.nl.