Wendbaar Vakmanschap

Ondernemers en onderwijsinstellingen werken aan het vermogen om jezelf te blijven ontwikkelen in kennis en vaardigheden binnen het MKB.

Voor het MKB is het continue ontwikkelen van kennis en vaardigheden een grote uitdaging. Zonder een goede actuele opleiding en de focus op een leven lang ontwikkelen wordt het moeilijker in te spelen op de veranderingen in het bedrijfsleven en de economie. Daarnaast is het voor werkgevers lastig om voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten te vinden. Onder de noemer Wendbaar Vakmanschap werken ondernemers en onderwijs aan goedgeschoold personeel (van de toekomst).

Het gaat om de doelgroepen leerlingen in het voortgezet onderwijs, MBO, werkgevers en werknemers die zich moeten bijscholen, mensen die zijn ingeschreven bij de UWV of dreigen te komen en laaggeletterden. Het onderwijs op verschillende niveaus ontwikkelt in samenspraak met het bedrijfsleven lesprogramma’s die met een aantal enthousiaste bedrijven en werknemers wordt getest. Daarnaast wordt onder andere gewerkt aan betere kennisdeling tussen bedrijven, kennis- en innovatiecentra en het onderwijs.

De subsidieregeling Versnellingsagenda staat open voor:

  • Projecten die bijdragen aan het snel/wendbaar/flexibel inspringen op de vraag van werkgevers en daar het opleidingsaanbod flexibel op af te kunnen stemmen.
  • Projecten die mensen met een baan faciliteren bij het volgen van een opleiding
  • Projecten die bijdragen aan betere kennisdeling tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen (denk ook aan afstudeeropdrachten gericht op het versterken van de wendbaarheid van bedrijven en medewerkers)

Wil je meer informatie over het programma Wendbaar Vakmanschap of heb jij een bijpassend projectidee? Neem dan contact op met programmamanager Ben Jansen.

Neem contact op

Natuurinclusieve landbouw (NIL)

Bouwen aan Ambitie

Regiomarketing

Toekomstbestendig Agri & Food

Ondernemers & Netwerk

Bouwen aan metaal

Bouwen aan de bouw

Arbeidsmobiliteit