Wichtich, voor het vermarkten van streekproduct de wichter

Medio 2020/2021 heeft Boomgaard de Wichterij het project ‘Wichtich’ opgezet. Er is een trend in streekproducten en producten die teruggaan naar de bron. Denk hierbij aan mens- en diervriendelijke producten, no waste, circulair, biodivers, verspilling tegengaan, lokaal en ambachtelijk. Wichtich experimenteert met het vermarkten van het streekproduct de wichter, een vrucht die tot de pruimenfamilie behoort en kenmerkend is voor de Friese Wouden.

Wanneer het plukseizoen start, is het erg tijdrovend om zo snel mogelijk vanaf verschillende locaties de wichters te verzamelen. Het is lastig om veel kilo’s goede vrucht te bemachtigen. Uitdagingen liggen in (betaalbare) arbeidskracht, snelheid van inwinning en logistiek. Voor verwerking van de wichter moet de vrucht rijp zijn. Te vroeg geplukt smaken ze nog zuur en te laat geplukt zijn ze melig. Een oplossing voor het grootschalig inwinnen zal zorgen dat er minder vruchten verloren gaan.

Wanneer de vruchten verzameld zijn, is opslag een volgende uitdaging. De wichter moet snel worden verwerkt in een product of ingevroren worden, anders kan de vrucht als verloren worden beschouwd. Door het samenstellen van een eerste aanzet tot een receptenindex (producten met wichters) en gesprekken met telers, ontdekte Boomgaard de Wichterij dat er veel mogelijkheden voor de verwerking van de vrucht zijn. Hier willen ze mee experimenteren, zowel in product- en marktverkenning. De marktverkenning wordt uitgevoerd i.s.m. Hogeschool van Hall Larenstein.

Meer bekendheid voor zowel De Wichter boom als vrucht, alsmede de regio gebonden verhalen van De Wichter en het koppelen van de opleiding zorgen voor betrokkenheid van jongeren bij dit streekproduct. Vanuit de Versnellingsagenda ontvangt het project een bijdrage van € 25.000,-.