Wy Ferbine

Van mismatch naar de júiste match op de arbeidsmarkt in Noordoost-Fryslân. Het niet kunnen vinden van voldoende gekwalificeerd personeel is een probleem voor veel organisaties in de regio. Aan de andere kant is een grote groep mensen op zoek naar een baan. Er is behoefte aan een match, maar hoe eenvoudig is deze te maken? 

Fritech Personeelsdiensten en Werktijd slaan de handen ineen met het project ‘Wy Ferbine’. Met het haalbaarheidsonderzoek willen ze inzicht verkrijgen in de stappen die er genomen moeten worden om het personeelstekort en de werkloosheid terug te dringen. Door werkzoekenden en beschikbare banen aan elkaar te verbinden. Met een bijdrage van 5.000 euro uit de Versnellingsagenda is het onderzoek inmiddels opgestart.

Met als projectdoel het werkgeluk in de regio verhogen. Meer mensen met een betaalde baan en minder mensen in de kaartenbak bij de gemeente. Door in gesprek te gaan met ondernemers, organisaties en gemeente wordt toegewerkt naar de passende oplossing.

Op weg naar de juiste match.