Zoek het uit! voor en door jongeren

Het project ‘Zoek het uit!’ gaat vijfenveertig jongeren in Noordoost-Fryslân coachen op weg naar een stage of baan

We horen en lezen het steeds vaker, de mentale gezondheid van jongeren is zorgwekkend. Corona, de druk van school en de maatschappij maakt het niet eenvoudig om op jonge leeftijd te bedenken welke keuze je maakt voor een opleiding, stage of werk. Met als gevolg dat steeds meer jongeren thuis komen te zitten of dreigen uit te vallen op school of werk. MDT ‘Zoek het uit!’ wil hier verandering in brengen met een vernieuwde werkwijze in regio Noordoost-Fryslân, voor en door jongeren.

Talentontwikkeling
Jongeren tussen de 14 en 27 jaar gaan samen aan de slag met een eigen ontwikkeltraject en krijgen hierbij individuele coaching. Gezamenlijk met een jongerencoach wordt een persoonlijk traject gemaakt op basis van keuzemogelijkheden, eigen ideeën en initiatieven van de jongeren. Er zijn 3 routes: Zoek het uit in de bus, meedoen met de groepen van MDT ‘Zoek het uit!’ en een 2-daags kamp. Het gaat om positieve ervaringen opdoen, de regio ontdekken met bedrijfsbezoeken, ontwikkelen van je talenten en aan de slag met jouw doelen, om zo de kans op een werkplek, stage of werk-en-leren-traject te vergroten.

Zoek het uit!’ in de bus
Twee dagdelen per week rijdt de bus van ‘Zoek het uit!’ rond in de vier gemeenten, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. Jongeren worden thuis bezocht of opgehaald van huis of school. Op deze manier kunnen de jongeren op een laagdrempelige manier kennis maken met bedrijven door een bezoek, stage of georganiseerde actie. Ook hierin is de input van de jongere belangrijk. “Is er een doel of zie je iets dat je leuk lijkt, naar welk bedrijf of functie ben je nieuwsgierig, dan gaan we daarmee aan de slag.”

Het ‘Zoek het uit!’ project is een initiatief vanuit Kennislab NOF. Het project sluit aan bij de doelen van het programma Arbeidsmobiliteit van de subsidieregeling Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân. Dit programma is gericht op alles wat te maken heeft met werk, stage en scholing. Vanuit het vernieuwende project worden in twee jaar tijd vijfenveertig jongeren geholpen bij het stappen zetten naar je eigen werk-toekomst. De samenwerking met bedrijven, scholen en andere jongerenprojecten in de regio is heel belangrijk. Voor de uitvoering van het project ontvangen de aanvragers € 417.901 vanuit de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân. De MDT-jongerencoaches van Connexa, Welzijn het Bolwerk, Kearn ’t Stationnetje en Onderwegwijzer zorgen voor de begeleiding van de jongeren. Ga voor meer informatie over het project naar de website van MDT Zoek het uit!

Het tweejarige project gaat nu op weg. De verwachting is dat de eerste 15 jongeren eind 2023 met een persoonlijk traject zijn gestart. De initiatiefnemers hopen hiermee een goede basis te leggen, zodat het project na twee jaar een vervolg gaat krijgen.