Natuurinclusieve landbouw

Stimuleren van natuurinclusieve kringlooplandbouw in de Noordelijke kleischil voor het versterken van een circulaire economie en duurzame landbouwsector.

Noordoost-Fryslân investeert in een economisch slimme én ecologisch verantwoorde landbouwsector. Projecten die geïnitieerd worden vanuit het Friese deel van de Noordelijke kleischil (NIL) kunnen subsidie aanvragen vanuit de Versnellingsagenda.

De subsidieregeling Versnellingsagenda staat open voor: 

Projecten die passen binnen het streefbeeld voor de Noordelijke Kleischil en bijdragen aan de doelen uit het actieplan voor de Noordelijke Kleischil. Dit streefbeeld en actieplan komt voort uit de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw*.

Binnen de subsidieregeling Versnellingsagenda is de businesscase voor Economische en ecologische verbetering landbouw geopend voor aanvragen.

* Meer informatie over de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw, het Streefbeeld voor de Noordelijke Kleischil en het Actieplan voor de Noordelijke Kleischil is te vinden op www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl

 

Wil je meer informatie over de businesscase Natuurinclusieve landbouw of heb je een passend projectidee?

Neem contact op

Bouwen aan Ambitie

Regiomarketing

Toekomstbestendig Agri & Food

Ondernemers & Netwerk

Bouwen aan metaal

Bouwen aan de bouw

Wendbaar Vakmanschap

Arbeidsmobiliteit