De Storymap van Nationaal Park De Alde Feanen

Een prachtige Storymap brengt Nationaal Park De Alde Feanen op unieke wijze onder de aandacht.

Heb jij ook een goed idee voor het programma Regiomarketing??

De ontwikkelingsgeschiedenis van het Nationaal Park De Alde Feanen is vastgelegd in een landschapsbiografie. Door de eeuwen heen is het landschap drastisch veranderd. Van ijsvlaktes, steppe en oerbos naar landbouwgrond en tot op heden natuur- en recreatiegebied. Met een storymap maken De Alde Feanen en It Fryske Gea deze informatie toegankelijk voor bezoekers, bewoners en ondernemers. 

Om de belevingswaarde te vergroten is het verhaal van de Alde Feanen tot leven gebracht. De storymap heeft het gebied en haar omgeving op een bijzondere manier in kaart en in beeld gebracht. De storymap vergroot de zichtbaarheid van de alde Feanen en maakt het voor geïnteresseerden gemakkelijk om de knoop door te hakken en een bezoek te brengen aan het gebied. Ondernemers hebben de mogelijkheid om productontwikkeling aan te laten sluiten bij de storymap, dit zorgt voor een breder effect. De bijzondere methodiek dient als een voorbeeld en kan worden opgepakt door andere gebieden om hun merkwaarde te versterken. De initiatiefnemers staan ervoor open om hun ervaringen te delen.   

Resultaat:

  • De storymap 
  • Een digitale samenvatting  

Publicaties: 

➡️Nationaal Park de Alde Feanen
➡️It Fryske Gea

Een samenvatting van het originele projectplan lees je hier terug.