35 bedrijven met exportambities in de ANNO gemeenten

Uit onderzoek is gebleken dat bedrijven in de regio Noordoost-Fryslân graag ondersteuning ontvangen vanuit gemeenten bij hun groeiambities. De volgende stap is het opzetten van de werkgroepen.

Heb jij ook een goed idee voor het programma Ondernemers & Netwerk?

In de periode van juli tot en met oktober 2022 zijn 210 bedrijven benaderd in het kader van het meten van de exportambitie in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel. Er is gekeken naar vier sectoren waar internationalisering vooral speelt; industrie, groothandel, zakelijke dienstverlening en vervoer en opslag. Het onderzoek hield zich bezig met de ambitie van bedrijven op exportgebied. Hoe kan het aantal niet-exporteurs worden vergroot en wat hebben bestaande exporteurs nodig om hen sterker te maken of de stap naar export te kunnen nemen? De initiatiefnemers wilden deze gegevens in kaart brengen, zodat aansluitend ondernemers beter ondersteund kunnen worden bij hun groeiambities door de ANNO gemeenten.

Uit het onderzoek blijkt dat het exportpercentage 23% hoger ligt dan in 2019. Maar liefst 17% van alle deelnemers aan het onderzoek geven aan ambitie te hebben om te starten met export. Als deze bedrijven ondersteund kunnen worden bij het realiseren van hun ambitie kan het percentage exporterende bedrijven doorgroeien van 4.9% naar 9% en daarmee het landelijke gemiddelde bereiken. Dit zal dan voor een economische boost zorgen. Zowel collectief advies als individueel advies is hierbij gewenst. 60% van de bedrijven ziet waarde in het opzetten van Exportwerkgroepen waarbij gelijkgestemden elkaar treffen en kennis delen.

Nu het onderzoek is afgerond is er een begin gemaakt met de start van de werkgroepen, om het bieden van individueel advies en matchmaking om de interesse vast te kunnen houden. “Op deze manier kunnen we bedrijven specifiek ondersteunen om internationaal te groeien. We zijn tevreden over de deelname en met deze vervolgstappen krijgt het project een blijvend vervolg in de regio”, aldus projectleider Evert Jan Schouwstra.

Opgedane kennis: 

  • 45% van de bedrijven in de sector industrie exporteert al;
  • Het percentage export bij de bedrijven zakelijke dienstverlening (28%) en transport (26%) ligt lager dan bij de sector industrie;
  • Slechts 13% van de bedrijven in de sector groothandel is al bezig met export;
  • Bedrijven waarderen de betrokkenheid en ondersteuning vanuit gemeenten op het gebied van exportambities;
  • In alle vier gemeenten zitten bedrijven met exportambities;
  • De exportcijfers voor 2022 dienen als een start om de exportambitie te meten over een aantal jaren;

Bekijk hier het complete eindrapport.

Vervolgstappen
Het projectteam heeft het advies gegeven aan de vier ANNO gemeenten om zo snel mogelijk te starten met de werkgroepen. Op deze manier kan invulling gegeven worden aan de vragen (en inzet van instrumenten) van de exporteurs en bedrijven die de ambitie hebben om te gaan exporteren.

Een samenvatting van het originele projectplan lees je hier terug.