FjildLokaal ontwikkelt lokale voedselproductieketen

Het fjildlokaal heeft in kaart gebracht dat er behoefte is voor lokale voedselproductie. Aansluitend is de verbinding gelegd om deze keten aan te vullen met afnemers.

Heb jij ook een goed idee voor het programma toekomstbestendig Agri & Food??

FjildLokaal is een ecologisch en maatschappelijk verdienmodel voor duurzame lokale voedselproductie. Met de haalbaarheidsstudie is een servicemodel ontwikkeld met verse kruiden, kiemen en eetbare bloemen voor de retail, horeca, zorginstellingen, onderwijs en voor de consumenten thuis. Naast het onderzoek naar het verdienmodel is aanvullend onderzoek gedaan door Hogeschool Van Hall Larenstein over het waarborgen van de kwaliteit, houdbaarheid en de verpakkingsmogelijkheden van de kruiden.  

Het project geeft inzicht in de haalbaarheid, realisatie en het verwachte rendement. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat voedseleducatieprogramma’s effectief zijn in het verhogen van kennis over voedselproductie en gezonde voeding bij kinderen. Ook is duidelijk geworden dat lokale voedselproductie kan zorgen voor een beperking van verbruik voor transport, verwarming, opslag en verpakking én dus korte-ketens stimuleert.  

De verbinding met retail, horeca en het bedrijfsleven voor de afname van lokaal geteelde kruiden, scheuten, kiemen en eetbare bloemen is gelegd. Op korte termijn gaat FjildLokaal aan de slag met het opzetten van een professioneel en veilig teeltproces om in de behoefte van het lokale bedrijfsleven te voorzien.  

Inzichten: 

  • Een verwacht rendement en winstgevend verdienmodel; 
  • De behoefte aan lokaal geteelde kruiden, scheuten, kiemen en eetbare bloemen; 
  • De behoefte naar een educatieprogramma; 
  • Mogelijkheden van lokale teelt bij De Kruidhof Buitenpost; 
  • Kennis over behouden kwaliteit, houdbaarheid en verpakkingsmogelijkheden.   

 Een samenvatting van het originele projectplan lees je hier terug.