Projecten van de Versnellingsagenda

De Regiodeal Noordoost-Fryslân zet in op een vitale, krachtige regio waar het goed wonen, werken, leren en recreëren is. Via de subsidieregeling Versnellingsagenda wordt geld uit de Regiodeal beschikbaar gesteld voor projecten die de economie stimuleren. Een belangrijk aspect is dat deze projecten een impuls voor de hele regio opleveren.

In dit overzicht staan projecten die subsidie uit de Versnellingsagenda hebben ontvangen, variërend van aanvragen t/m 5.000 euro, van 5.001 tot 25.000 euro en boven 25.000 euro. De subsidieregeling biedt kansen voor ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden die de regio vooruit helpen op het gebied van innovatie, scholing, werkgelegenheid, verduurzaming van de landbouw en regiomarketing met grote óf kleine projecten. Het team van Qop verbindt partijen, koppelt kansen en denkt mee over projectideeën voor de regio.

Filter op categorie

Alle projecten
Nieuws
Arbeidsmobiliteit
Wendbaar Vakmanschap
Bouwen aan Ambitie
Bouwen aan de Bouw
Bouwen aan Metaal
Ondernemers & Netwerk
Toekomstbestendige Agri & Food
Regiomarketing

Sûn-lekker-Ite @School


Gezonde voeding is essentieel voor de groei en ontwikkeling van kinderen. Het is van invloed op hun algehele gezondheid en de prestatie op school. De initiatiefnemers van dit project willen ervoor zorgen dat alle kinderen in de regio een gezonden maaltijd aangeboden krijgen. Dit bevordert de kansengelijkheid. Om dit te realiseren willen ze eerst onderzoek doen. Met dit onderzoek willen ze een goede basis leggen en de juiste projectpartners vinden. In de verwachting dat het later ook schaalbaar is naar...
› Lees verder

Vertelhuis RBC


De initiatiefnemers willen zich inzetten om kinderen weer te laten lezen. Dit doen zij door, als pilot, iedere zondag (m.u.v. vakanties en feestdagen) in Hurdegaryp een voorleesmiddag te organiseren. Kinderen van 3 tot en met 6 jaar zijn welkom met ouders, grootouders of andere begeleiders om te luisteren naar de verhalen die worden verteld. In een prettige omgeving worden er twee verhaaltjes voorgelezen met een pauze tussendoor en een activiteit achteraf. Uit onderzoek blijkt dat er genoeg reden is om...
› Lees verder

Een film met impact


Ze kenden elkaar al van de wandelgangen, maar hadden een zetje in de goede richting nodig om daadwerkelijk met elkaar in contact te komen. Hierna kwamen Adriaan Groffen, van het Achterland en Alie Klompmaker, van KEaRN al snel tot de conclusie dat ze met subsidie vanuit de Versnellingsagenda een prachtig project konden neerzetten, waarin de twee werelden van cultuur en welzijn samen zouden komen. Beide maken ze zich hard voor jongeren en jongerenparticipatie om vanuit co-creatie mooie projecten vorm te...
› Lees verder

Influencer: De digitale leefwereld van kinderen (en jongeren) 


Hoe ziet de digitale leefwereld van kinderen tot 12 jaar eruit? Wat doen kinderen tussen de 8 en 12 jaar online? Op welke manier kijken jongeren ouder dan 12 en volwassenen naar die digitale leefwereld? En hoe veilig is de online-wereld voor kinderen? Kinderen groeien op in een digitaal tijdperk en de onlinewereld draait om snelheid, alles moet binnen een paar seconden interessant genoeg zijn, anders scrollen we verder. Met de educatieve film willen de initiatiefnemers de wereld van kinderen...
› Lees verder

Intensiveren samenwerking bedrijfsleven, onderwijs en overheid


Onderwijs, overheid en ondernemers gaan samenwerken aan een veranderend onderwijslandschap op het voortgezet onderwijs. De theoretische en gemengde leerweg krijgen in de toekomst een vervangende leerweg. De nieuwe leerweg, het praktijkgerichte vak, krijgt een nadruk op leren buiten school. De drie o’s zorgen voor een veilige manier om buiten school te kunnen leren en meer aansluiting te vinden bij de veranderende arbeidsmarkt. Een relatiemanager zal optreden al schakel tussen de drie o’s en helpen in de organisatie van bijeenkomsten. De...
› Lees verder

Mei Inoar Zorginnovatiecluster NOF


Slimme oplossingen in wonen en zorg. Met het project ‘Mei Inoar’ willen de initiatiefnemers samen met zorgpartijen uit de regio samen werken aan toekomstgericht leren, innoveren en ondernemen in de zorg. Binnen het project wordt onder meer een digitaal platform oprichten voor de Mienskip, zodat alle woon- en zorgdiensten in de regio online inzichtelijk zijn. Daarnaast worden er drie zorglabs opgezet samen met de welzijnsorganisaties in Noordoost-Fryslân. In de zorglabs kunnen studenten en professionals samen werken aan innovaties in de...
› Lees verder

Bouwen aan Ambitie


Het project Bouwen aan Ambitie heeft eind oktober ruim 1,6 miljoen euro subsidie toegekend gekregen uit de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân. Het project ontwikkelt doorlopende ambitieroutes om aansluitingen tussen onderwijs en arbeidsmarkt toekomstgericht te verbeteren. Kennislab Noordoost-Fryslân voert het programma uit in samenwerking met ondernemers, scholen uit de regio en lokale overheden. Bouwen aan Ambitie ontwikkelt ondernemend en innovatief gedrag van leerlingen, docenten, ouders en professionals in Noordoost-Fryslân. Meer dan 75 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs en MBO werken mee...
› Lees verder