Projecten van de Versnellingsagenda

De Regiodeal Noordoost-Fryslân zet in op een vitale, krachtige regio waar het goed wonen, werken, leren en recreëren is. Via de subsidieregeling Versnellingsagenda wordt geld uit de Regiodeal beschikbaar gesteld voor projecten die de economie stimuleren. Een belangrijk aspect is dat deze projecten een impuls voor de hele regio opleveren.

In dit overzicht staan projecten die subsidie uit de Versnellingsagenda hebben ontvangen, variërend van aanvragen t/m 5.000 euro, van 5.001 tot 25.000 euro en boven 25.000 euro. De subsidieregeling biedt kansen voor ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden die de regio vooruit helpen op het gebied van innovatie, scholing, werkgelegenheid, verduurzaming van de landbouw en regiomarketing met grote óf kleine projecten. Het team van Qop verbindt partijen, koppelt kansen en denkt mee over projectideeën voor de regio.

Filter op categorie

Alle projecten
Nieuws
Arbeidsmobiliteit
Wendbaar Vakmanschap
Bouwen aan Ambitie
Bouwen aan de Bouw
Bouwen aan Metaal
Ondernemers & Netwerk
Toekomstbestendige Agri & Food
Regiomarketing

Zero-emissie infra-snellader voor bouwsector


Een boost voor industrialisatie in de bouw en infra met het nieuwe innovatieve concept van de zero-emissie infra-snellader genaamd de RAPCON (RAPid CONveyor, snelle transportband). De nieuwe innovatie moet intensief grondverzet sneller en energiezuiniger maken waarvan o.a. het beladen van vrachtwagens in de bouw en infra kan profiteren. De bouwsector staat voor serieuze uitdagingen, zoals het personeelstekort, CO2 reductie en de stikstofcrisis. Door middel van het project willen de initiatiefnemers hier iets aan doen door slimmer en schoner te werken....
› Lees verder

Onderzoek duurzaam bouwen en wonen in NOF


De initiatiefnemers van dit project zetten zich in om de woningmarkt te helpen met het grote woningtekort waarbij rekening wordt gehouden met het huidige energienetwerk en het gebrek aan capaciteit. Er liggen al plannen voor de uitvoering, maar dit is een groot financieel risico. Daarom vroegen de initiatiefnemers subsidie aan voor een onderzoek naar de haalbaarheid van hun plannen. Het project richt zich enerzijds op een nieuwe duurzame bouwmethode en het opzetten van een mini-grid: een kleinschalig energiedistributienetwerk. Livit Housing,...
› Lees verder

De wisselwoning, een gat in de woningmarkt


“Er is een groot tekort aan betaalbare woningen in Nederland. Het kabinet heeft als doel om voor 2030 in totaal 900.000 woningen te bouwen.” vertelt Jacqueline Visser van de Spantenfabriek. Helaas kent de bouwsector momenteel een aantal stevige uitdagingen, waaronder de energietransitie, rekening houden met circulariteit, stijgende bouwkosten en stijgende rentepercentages. Voor een groot deel van de bouwbedrijven betekenen deze uitdagingen een wijziging in de werkwijze. Hiervoor biedt de wisselwoning een uitkomst. Projectpartners SpantenFabriek, Plywood Block Building en Dick de...
› Lees verder

Lisdodde als duurzaam isolatiemateriaal


Lisdodde, een hoge moerasplant met de opvallende sigaren, is een plant die gebruikt kan worden als duurzaam isolatiemateriaal. Met het pilotproject van Bouwgroep Dijkstra Draisma is vorig jaar de start gemaakt met het telen, oogsten en verwerken van lisdodde tot een gecertificeerd isolatiemateriaal. Inmiddels wordt de lisdodde geteeld op het perceel nabij Driezum en is het tijd voor de volgende stap. Om het duurzame isolatiemateriaal te verwerken in de regio wordt een productieproces opgezet. Hiervoor is het sociaal ontwikkelbedrijf Dokwurk...
› Lees verder

Ontwikkeling gestandaardiseerde ladingdrager


Combex bouwlogistiek wil de logistieke kant van het vervoer van geïndustrialiseerde bouwelementen verder vormgeven met als doelstelling meer woningen te realiseren. Het project Ontwikkeling gestandaardiseerde ladingdrager heeft een subsidie van 108.425 euro ontvangen uit de Versnellingsagenda. De bouwsector staat voor een enorme uitdaging om tot 2030 jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te produceren. Dit is vastgesteld in de nationale woonagenda. Daarnaast moet de CO2 uitstoot in de sector aanzienlijk worden gereduceerd. Met de traditionele manier van bouwen gaan deze doelstellingen niet...
› Lees verder

Lisdodde als isolatiemateriaal


Om de bouwsector meer circulair te maken, start Bouwgroep Dijkstra Draisma een pilotproject voor het telen, oogsten en verwerken van lisdodde tot een gecertificeerd isolatiemateriaal. In de regio wordt een gebied ingericht om te onderzoeken of de lisdodde op grotere schaal marktklaar gemaakt kan worden als isolatiemateriaal. De Versnellingsagenda stelt bijna 60.000 euro beschikbaar voor het project. Op dit moment staat de bouwsector voor twee uitdagingen: de energietransitie en de materiaaltransitie. Voor het combineren van de energie- en materiaaltransitie wordt...
› Lees verder

Educatiefaciliteiten bij Bowinn


Met een bijdrage uit de Versnellingsagenda en cofinanciering door Bouwgroep Dijkstra Draisma en de Rabobank is de inrichting voor een scrum en presentatieruimte (voor lesgeven) en communicatiefaciliteiten bij Bowinn mogelijk gemaakt. In deze fysieke testlocatie wordt kennis gedeeld en kunnen nieuwe productieprocessen, producten en concepten van en voor MKB-bedrijven gericht op industrieel en circulair bouwen worden getest en gepresenteerd. Meer informatie over Bowinn: www.bowinn.nl
› Lees verder