Resultaten van de Versnellingsagenda

"Hoe giet it no mei de projekten?"
Projecten ontvangen subsidie en gaan aan de slag. Maar wat gebeurt er daarna? Welk stappen worden ondernomen en hoe dragen de projecten bij aan een vitale, krachtige regio waar het goed wonen, werken, leren en recreëren is? Ontdek hoe het nu gaat met het project en welke vervolgstappen er genomen worden.

In dit overzicht staan de (tussen-)resultaten van projecten die subsidie uit de Versnellingsagenda hebben ontvangen, variërend van aanvragen t/m 5.000 euro, van 5.001 tot 25.000 euro en boven 25.000 euro. Versnellingsagenda-projecten hebben een looptijd tot maximaal drie jaar. Na afloop van de projectperiode gaat het project in de meeste gevallen door, zonder afhankelijk te zijn van subsidie. Hierdoor wordt een blijvend effect gecreëerd in de regio.

Filter op categorie

Alle resultaten
Bouwen aan Ambitie
Arbeidsmobiliteit
Ondernemers & Netwerk
Bouwen aan de Bouw
Bouwen aan Metaal
Toekomstbestendige Agri & Food
Wendbaar Vakmanschap
Regiomarketing

Topregio presenteerde zich op de Promotiedagen


De vier gemeenten uit Noordoost-Fryslân presenteerden zich gezamenlijk op de Promotiedagen in Groningen november 2023. Een primeur, om ook buiten de provinciegrens te laten zien en horen: 'Kom in Noordoost-Fryslân wonen, werken of recreëren, want het is hier fantastisch'. De promotiedagen van 7 en 8 november kregen een Fries tintje met de aanmelding van de vier samenwerkende ANNO-gemeenten: gemeente Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Achtkarspelen. De opvallende stand met daarop een levensgrote zee-arend stond symbool voor 'de spanwijdte van de regio'...
› Lees verder

Meten van impact in regio Noordoost-Fryslân


Ieder Versnellinsagenda-project heeft zijn eigen doelen die aansluiten bij het hoofddoel van de Versnellingsagenda: de regionale economie te stimuleren. Landelijk worden de Regiodeals gemonitord op basis van de indicatoren van de Monitor Brede Welvaart. Hoewel de lopende deal gestart is met de monitoring achteraf op basis van de cijfers van het CBS, is doorgeschakeld naar het actief lerend monitoren samen met het Planbureau Fryslân (PF). Gerealiseerde impact Aan de hand van de doelen van de Versnellingsagenda zijn 24 impactindicatoren omschreven....
› Lees verder

Een nieuwe kans voor landschapsbeheer


In 2022 ontstond het idee van Nico en Niek Lykelema over het uitvoeren van landschapsbeheer door middel van drone-opnames. Tot op heden wordt het landschapsbeheer te voet gedaan, waardoor het een tijdrovend proces is. Met behulp van een multi-spectrumcamera worden opnames gemaakt van het te schouwen land, waarbij de schouwer direct inzicht heeft in de zwakke plekken van het landschap. De opgenomen beelden worden opgeslagen, zodat ze op een later tijdstip ook gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden, zoals het...
› Lees verder

Gaia aan het Wad trekt bijna 1600 bezoekers in drie weken


In mei en juni 2022 was de imposante installatie ‘Gaia’ van kunstenaar Luke Jerram te bewonderen in Theaterkerk Nes. Het kunstwerk was onderdeel van het 100 dagen durende cultuurfestival Arcadia en toonde NASA-beelden van het aardoppervlak. Gaia is 1.8 miljoen maal kleiner dan de aarde en bood de mogelijkheid om onze planeet op schaal te zien. De algemene doelstelling van het project was dat via culturele evenementen gewerkt werd aan het vergroten van de merkwaarde en de belevingswaarde van de...
› Lees verder

FjildLokaal ontwikkelt lokale voedselproductieketen


FjildLokaal is een ecologisch en maatschappelijk verdienmodel voor duurzame lokale voedselproductie. Met de haalbaarheidsstudie is een servicemodel ontwikkeld met verse kruiden, kiemen en eetbare bloemen voor de retail, horeca, zorginstellingen, onderwijs en voor de consumenten thuis. Naast het onderzoek naar het verdienmodel is aanvullend onderzoek gedaan door Hogeschool Van Hall Larenstein over het waarborgen van de kwaliteit, houdbaarheid en de verpakkingsmogelijkheden van de kruiden.   Het project geeft inzicht in de haalbaarheid, realisatie en het verwachte rendement. Uit de resultaten van...
› Lees verder

De Storymap van Nationaal Park De Alde Feanen


De ontwikkelingsgeschiedenis van het Nationaal Park De Alde Feanen is vastgelegd in een landschapsbiografie. Door de eeuwen heen is het landschap drastisch veranderd. Van ijsvlaktes, steppe en oerbos naar landbouwgrond en tot op heden natuur- en recreatiegebied. Met een storymap maken De Alde Feanen en It Fryske Gea deze informatie toegankelijk voor bezoekers, bewoners en ondernemers.  Om de belevingswaarde te vergroten is het verhaal van de Alde Feanen tot leven gebracht. De storymap heeft het gebied en haar omgeving op een...
› Lees verder

Bonifatius On Tour zet de regio op de kaart


Bonifatius On Tour is een promotiewagen om Dokkum als Bonifatiusstad te positioneren op festivals, beurzen en markten door heel Nederland. Vanuit deze wagen wil de Dockumer Biergilde een drankje schenken en informatie uitdelen van en over Dokkum. Essentie van Bonifatius On Tour is om mensen van buiten de regio naar regio Noordoost-Fryslân te halen. De merkwaarde wordt vergroot door met het mobiele Toeristisch Informatie Punt (TIP) buiten de regio aanwezig te zijn.   Er is een paardenwagen omgebouwd tot een bar...
› Lees verder

Hennepteelt voor de agrariër en de bouw 


Om de akkerbouw in de regio toekomstbestendig te maken zet dit project zich om te zoeken naar alternatieve verdienmodellen die niet afhankelijk zijn van overheidssubsidies. Een optie hiervoor is het telen van vezelgewassen. Deze gewassen slaan CO2 op, verminderen het stikstof gebruik en bieden de mogelijkheid om regionale productieketens op te zetten. Omdat het huidige verdienmodel voor vezelgewassen onvoldoende is wordt er gezocht naar een betere oplossing.   Vezelhennep is voor veel agrariërs een nog onbekend en relatief nieuw gewas. Vezelhennep...
› Lees verder

Onthulling grootste graffitikunstwerk van Friesland


Op dinsdag 18 juli 2023 werd het grootste graffitikunstwerk van Friesland feestelijk onthult. Het project 'Muurkunstwerk Gerkesklooster-Stoobos' ontving een bijdrage vanuit de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân voor voor de realisatie van onder meer het muurkunstwerk, dat samen met de inwoners van het tweelingdorp werd vormgegeven. Het kunstproject in Gerkesklooster-Stroobos is onderdeel van de te ontwikkelen kunstroutes in de omgeving. Het kunstwerk is 1000 m2 en is gemaakt op de loods van Barkmeijer Shipyards. De officiële onthulling werd gedaan door wethouder Tjibbe Brinkman...
› Lees verder

Wat zijn de exportambities van Noordoost-Fryslân?


In de periode van juli tot en met oktober 2022 zijn 210 bedrijven benaderd in het kader van het meten van de exportambitie in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel. Er is gekeken naar vier sectoren waar internationalisering vooral speelt; industrie, groothandel, zakelijke dienstverlening en vervoer en opslag. Het onderzoek hield zich bezig met de ambitie van bedrijven op exportgebied. Hoe kan het aantal niet-exporteurs worden vergroot en wat hebben bestaande exporteurs nodig om hen sterker te maken of...
› Lees verder

Park Vijversburg op de kaart gezet door Giga Insecta


In Giga Insecta zijn de rollen omgedraaid: jij bent zo klein als een insect en de insecten zijn zo groot als reuzen. Tijdens het project zijn er twintig reuze insecten in Park Vijversburg geplaatst, om de kennis van de kinderen over insecten te vergroten. Kinderen konden in de wereld van de insecten stappen en oog in oog komen met deze kleine kriebelbeestjes. Met Giga Insecta wilden de organisatoren de merkwaarde van Park Vijversburg vergroten. De tentoonstelling was vanaf 3 juli...
› Lees verder