Projecten van de Versnellingsagenda

De Regiodeal Noordoost-Fryslân zet in op een vitale, krachtige regio waar het goed wonen, werken, leren en recreëren is. Via de subsidieregeling Versnellingsagenda wordt geld uit de Regiodeal beschikbaar gesteld voor projecten die de economie stimuleren. Een belangrijk aspect is dat deze projecten een impuls voor de hele regio opleveren.

In dit overzicht staan projecten die subsidie uit de Versnellingsagenda hebben ontvangen, variërend van aanvragen t/m 5.000 euro, van 5.001 tot 25.000 euro en boven 25.000 euro. De subsidieregeling biedt kansen voor ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden die de regio vooruit helpen op het gebied van innovatie, scholing, werkgelegenheid, verduurzaming van de landbouw en regiomarketing met grote óf kleine projecten. Het team van Qop verbindt partijen, koppelt kansen en denkt mee over projectideeën voor de regio.

Filter op categorie

Alle projecten
Nieuws
Arbeidsmobiliteit
Wendbaar Vakmanschap
Bouwen aan Ambitie
Bouwen aan de Bouw
Bouwen aan Metaal
Ondernemers & Netwerk
Toekomstbestendige Agri & Food
Regiomarketing

Bloei! In Studie, Ontwikkeling en Werk


De arbeidsmarkt verandert. Een combinatie van vergrijzing, snelle technologische ontwikkelingen en de forse energieambities zorgen voor een mismatch op de arbeidsmarkt. De vraag naar vakmensen is groot en zal de komende jaren blijven stijgen. Roel Steringa en Jelte Pars, initiatiefnemers van het project “Bloei! In Studie, Ontwikkeling en Werk”, willen hier verandering in brengen door actief in te zetten op omscholing en het opleiden van vakmensen in de regio. Het tweejarige project richt zich op het opleiden en omscholen van...
› Lees verder

MOAi AC/DC


De initiatiefnemers van dit project willen zich inzetten voor onze regio door middel van een aantal stappen. De eerste stap is een onderzoekstraject, hiervoor vroegen zij subsidie aan. Het onderzoekstraject moet er uiteindelijk voor zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om geschoold te worden in de technieksector. Omdat de sector met een groot personeelstekort zit is het enorm interessant om nieuw arbeidspotentieel aan te boren. Het overkoepelende doel is om de mensen met een...
› Lees verder

Sociale werkplaats voor meer gezuiverd drinkwater


Als ondernemers ben je graag onderdeel van goede ideeën. Jeroen Dijkstra is ook zo’n ondernemer, die een goed idee niet kan laten liggen. Nadat hij bij Pottle bekend werd met een sociale werkplaats en het sociaal ondernemen wat daarbij komt kijken, besloot hij met zijn compagnons dat dit ook goed zou zijn voor PureAqua. Bij PureAqua maken ze waterfiltersystemen. In de bedrijfsvoering richten ze zich op de drie p’s people, planet, profit. De eerste P, people, kon nog wel wat...
› Lees verder

Jongeren zoeken het uit!


Toen Wietske de Koe en Jurian Zwarts met elkaar in contact werden gebracht kwamen ze erachter dat zij beide een gelijke denkwijze hebben als het aan komt op jongeren. Vanuit Zoek het uit! en de Onderwegwijzer zagen zij potentie om een samenwerking op te zetten waar jongeren profijt van zouden hebben. Nu werken zij samen met gemeente Dantumadiel, gemeente Noardeast-Fryslân, Firda, Het Bolwerk en sinds kort met Kearn. Er zijn drie routes voor jongeren uitgewerkt. De routes helpen de jongeren...
› Lees verder

Een jobcoach in een social enterprise


Bij de initiatiefnemers van dit project ontstond in 2021 een behoefte voor een interne jobcoach bij OPNIEUW!. Ze werken met een variatie van mensen uit de maatschappij. Ongeveer 40 % van de medewerkers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij kandidaten wordt niet gekeken naar wat iemand wel of niet kan, maar ligt de focus op de pijlers positiviteit, communicatie en vertrouwen. “Kan iemand zich goed vinden in deze pijlers, dan is het een match.” legt Kees Noordmans, Algemeen directeur...
› Lees verder

Geldwijs Fryslân


Het project 'Geldwijs Fryslân' richt zich op het vergroten van de financiële kennis en bewustzijn onder vrouwen in Noordoost Fryslân. Volgens de emancipatiemonitor 2022 van het Centraal Bureau voor de Statistiek kunnen vrouwen in deze regio wel een boost gebruiken, maar hoe dan precies? Om dat te onderzoeken vroeg Adine Faber-Versluis van de Money Mind Academy deze subsidie aan. “De Versnellingsagenda is bedoeld om de regio Noordoost Fryslân economisch te versterken en vrouwen spelen een belangrijke rol in de economie...
› Lees verder

Paspoort Arbeidsmobiliteit


De wereld verandert snel en de arbeidsmarkt verandert mee. Iemand die recent school of de studie heeft afgerond zal naar schatting 18 keer in de loopbaan van functie, functie-inhoud en/of baan veranderen. En het overgrote deel van die banen kennen we nu nog niet eens. Werkgevers kijken vaak alleen naar (afgeronde) opleidingen en recente werkervaring. Hierdoor vinden ze onvoldoende kandidaten voor het beschikbare werk. Het Paspoort Arbeidsmobiliteit laat op een gevalideerde manier zien dat kandidaten geschikt zijn en talent hebben...
› Lees verder

Zoek het uit!


Het project ‘Zoek het uit!’ gaat vijfenveertig jongeren in Noordoost-Fryslân coachen op weg naar een stage of baan We horen en lezen het steeds vaker, de mentale gezondheid van jongeren is zorgwekkend. Corona, de druk van school en de maatschappij maakt het niet eenvoudig om op jonge leeftijd te bedenken welke keuze je maakt voor een opleiding, stage of werk. Met als gevolg dat steeds meer jongeren thuis komen te zitten of dreigen uit te vallen op school of werk....
› Lees verder

Coaching on the Job


OPNIEUW! Streeft naar een betere wereld. Vanuit deze visie worden oude materialen en meubels een nieuw leven gegeven als circulair kantoormeubilair. Een betere wereld betekent niet alleen zorgen dat het afvalprobleem wordt aangepakt, maar ook om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Met het project Coaching on the Job wil OPNIEUW! werkplekken creëren die kunnen dienen als ervaringsplaats of re-integratieplaats. Het doel van dit project is om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt meteen een...
› Lees verder

Van kwetsbaarheid naar kracht, door leiderschap vanuit het hart


Veel jongeren en volwassenen weten onvoldoende hoe zij goed voor zichzelf kunnen zorgen. Onvoldoende kennis over bijvoorbeeld goede voeding, een onprettige leefsituatie, bewegen, bewustzijn en andere omstandigheden kunnen  zorgen voor stress, ziekte, armoede, verslaving of langdurig thuiszitten. Vanuit het perspectief van preventie wil Sippie Donkervoort vrouwen in de regio helpen vitaler en gezonder te worden met behulp van o.a. hartleiderschap. Mentale kwetsbaarheid kan verschillende oorzaken hebben. Tekorten van personeel in de geestelijke gezondheidszorg, waardoor te laat of onvoldoende hulp geleverd...
› Lees verder

Sign Again, een grote stap richting circulariteit in print in Noordoost Friesland


Het project ‘Sign Again´ focust zich op het allereerste volledig gerecyclede en herprintbare plaatmateriaal en is daarmee een grote stap richting circulariteit in print. Deze innovatie uit de koker van Probo, het digitale printproductiehuis uit Dokkum, moet ervoor gaan zorgen dat afval steeds opnieuw waarde krijgt als grondstof voor nieuwe producten. Probo verwerkt eigen substraatafval en pvc-houdend retourmateriaal van klanten tot nieuwe plaatmaterialen die ook kunnen worden beprint: Sign Again. De slogan van Probo Sign luidt dan ook: ‘No sign...
› Lees verder

Van thuiszittende jongere naar ijzersterke vakman


Een grote groep thuiszittende jongeren valt momenteel tussen wal en schip. Nu al hebben de gemeentes Noardeast-Fryslân en Dantumadiel jaarlijks te maken met een groep van ruim 100 “thuiszittende” jongeren in de leeftijdscategorie van 16 tot 25 jaar, en deze groep groeit gestaag. Dit thuiszitten heeft vervelende gevolgen voor de jongeren – bijvoorbeeld een stagnerende ontwikkeling en vermindering van gezondheid en mentaal welzijn – en in het verlengde hiervan op de brede welvaart binnen de regio Noordoost-Fryslân. Going, De Jager...
› Lees verder

Wy Ferbine


Van mismatch naar de júiste match op de arbeidsmarkt in Noordoost-Fryslân. Het niet kunnen vinden van voldoende gekwalificeerd personeel is een probleem voor veel organisaties in de regio. Aan de andere kant is een grote groep mensen op zoek naar een baan. Er is behoefte aan een match, maar hoe eenvoudig is deze te maken?  Fritech Personeelsdiensten en Werktijd slaan de handen ineen met het project ‘Wy Ferbine’. Met het haalbaarheidsonderzoek willen ze inzicht verkrijgen in de stappen die er...
› Lees verder

Wurkstart Noordoost-Fryslân


Een leven lang ontwikkelen met het Leerwerkloket Wurkstart. Met de ontvangen subsidie van 1,4 miljoen kan een grote stap worden gezet naar het bouwen van een toegankelijk loket voor iedereen die leer- of ontwikkelvraag heeft in de regio. Dit is niet alleen voor het individu maar zeker ook voor werkgevers hun medewerkers willen laten ontwikkelen en groeien. In het Wurkstart wordt het verschil gemaakt door de tijd te nemen voor iedere individu. Voor persoonlijk, gericht advies voor iedereen met een...
› Lees verder

Stadswerkplaats Noordoost-Fryslân


Hoe zorgen we voor een positieve leercultuur en hoe vormen we sterke regionale leernetwerken met bedrijven, overheid en onderwijs? Hoe zorgen we voor goed opgeleid personeel voor onze bedrijven in de stuwende sectoren? Hoe verbinden we technologie, innovatie, circulariteit en inclusie met elkaar? Directeur Jan Knol van werk- leerbedrijf NEF: 'De Stadswerkplaats gaat een sterk regionaal leernetwerk vormen met bedrijven, lokale overheid en onderwijs. Hier werken we aan nieuwe perspectieven en technologieën voor producten en diensten in o.a. de metaal,...
› Lees verder

Klantreis kwetsbare jongeren


Met het project ‘Klantreis kwetsbare jongeren’ brengt Be Your Natural Talent (BYNT), in samenwerking met het Friesland College, in kaart waar jongeren tegenaan lopen in hun weg naar school of werk vanaf het moment dat zij een bijstandsuitkering aanvragen. Het project streeft ernaar de uitval van met name kwetsbare jongeren te voorkomen. Voor het uitvoeren van het onderzoek heeft het project een bijdrage van 4.999 euro uit de Versnellingsagenda ontvangen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel...
› Lees verder

Haalbaarheidsonderzoek voor activeren kwetsbare jongeren


Voor veel jongeren is de leerweg anders dan hoe deze vanuit het onderwijssysteem bedacht is. Going uit Dokkum wil kwetsbare thuiszittende jongeren een toekomstperspectief bieden en begeleiden naar een betaalde baan of opleiding in de maakindustrie. Voor de eerste fase van het project, een haalbaarheidsonderzoek, ontvangt Going een bijdrage van 5.000 euro uit de subsidieregeling Versnellingsagenda. Het haalbaarheidsonderzoek is onderdeel van een pilotproject om jongeren te mobiliseren naar meer participatie, met als doel uitstroom op de arbeidsmarkt of een opleiding....
› Lees verder